Software pro správu areálů a budov | Eira

On-line software pro správu areálů a budov

Jste provozovatelem nebo správcem areálů a budov? Potřebujete software pro podporu facility managementu?

EIRA pro správu areálů a budov

Pasport budov

Stromová struktura areálů, budov a vnitřního členění. Evidence dat z pasportizace (ploch místností, stěn, stropů, otvorů, venkovních ploch a prvků, stavebních a technických prvků).

Evidence vnitřního vybavení, zařízení, technologií TZB. Lokalizace majetku v prostorových souvislostech. Dislokace zaměstnanců. Evidence svěřeného majetku.

Řízení událostí

Evidence a řízení všech typů událostí (údržba, incidenty). Plánování pravidelně se opakujících činností (prohlídky, revize). Propojení událostí s konkrétními prvky pasportu.

Definice šablon standardních postupů. Automatické nastavení termínů podle parametrů SLA smlouvy. Alokování zdrojů. Vykazování času. Mobilní aplikace pro plnění úkolů v terénu.

Dokumentace

Úložiště veškerých dokumentů, výkresů, fotografií, revizních zpráv atd. Dokumenty jsou připojeny k jednotlivým událostem nebo prvkům, kterých se týkají.

Schvalovací workflow a verzování dokumentů. Rychlé fulltext vyhledávání. Rychlý přístup k dokumentaci z terénu (mobilní aplikace).

Vizualizace

Součástí je GIS pro vizualizaci areálů, budov a venkovních prvků v mapě (infrastruktura, inž.sítě, zeleň atd.).

Vizualizace prostorových prvků v interaktivních 2D výkresech nebo 3D modelech.

Přínosy

Získat 30 dní zdarma