Eira - Užití

Podniky

PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Sdílení firemních dokumentů a dat

Propojování informací do souvislostí

Budování vnitrofiremní znalostní báze

Sdílení dat z ostatních informačních systémů

Řízení přístupů a oprávnění

Rychlá komunikace mezi zaměstnanci

Podnikový intranetový portál

Kontaktujte nás

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Cloudové řešení pro správu nemovitostí

Evidence nemovitostí (integrace na katastr)

Prostorový a technický pasport areálů a budov

Vnitřní i venkovní prostory

Evidence související dokumentace

Evidence požadavků na opravy a investice

Plánování pravidelně se opakujících činností (revize)

Sledování nákladů

Řízení nájemních vztahů

Nahlížení do katastru nemovitostí

Integrované mapy

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Vhodné pro inženýrské sítě, technologické celky, stavby

Prostorový a technický pasport

Interaktivní mapa nebo 2D/3D model

Provozní evidence

Plánování revizí a údržby

Sledování nákladů

On-line hlášení poruch

Kontaktujte nás