Eira - Užití

Samospráva

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Zobrazení územních plánů a studií

Mapy inženýrských sítí

Informace z katastru nemovitostí

Integrace ÚIR-ADR

Sdílení informací s veřejností

Kontaktujte nás

SPRÁVA MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE

Evidence laviček, zastávek, kontajnerů atd.

Evidence související dokumentace

Plánování revizí a údržby

Sledování nákladů

Evidence podnětů veřejnosti

On-line portál

Kontaktujte nás

SPRÁVA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Evidence herních prvků

Evidence související dokumentace

Interaktivní mapa

Plánování revizí a údržby herních prvků

Plánování výměny písku v pískovišťích

Sledování nákladů

On-line portál pro hlášení závad

Kontaktujte nás

SPRÁVA ZELENĚ

Pasport zeleně

Inventarizace dřevin

Informace o lokalizaci a výměrách

Interaktivní mapa

Evidence dendrologických posudků

Plánování údržby

Sledování nákladů

Kontaktujte nás

SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pasport veřejného osvětlení

Interaktivní propojení s mapou

Plánování revizí a údržby

Evidence související dokumentace

Sledování nákladů

Kontaktujte nás

SPRÁVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Pasport místnch komunikací

Evidence vpustí, mostů a veškerého příslušenství

Evidence svislého a vodorovného dopravního značení

Interaktivní propojení s mapou

Plánování údržby a oprav

Evidence související dokumentace

Sledování nákladů

Kontaktujte nás

EVIDENCE A SPRÁVA KANALIZACE

Pasport kanalizace

Evidence liniových a koncových zařízení

Interaktivní propojení s mapou

Podsvicování jakýchkoliv veřejných map (WMS)

Plánování revizí a údržby

Evidence související dokumentace

Sledování nákladů

Kontaktujte nás

EVIDENCE HROBOVÝCH MÍST

Správa hřbitovů

Mapa hrobových míst

Evidence fotopříloh

Evidence nájemců a zemřelých

Evidence nájemních smluv a jiné dokumentace

Evidence poplatků

Kontaktujte nás